Dochodzenie odszkodowań medycznych

Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa na temat możliwości działania jakie daje w tym zakresie prawo, dochodzenie odszkodowań medycznych cieszy się wśród naszych Klientów coraz większym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza Kancelaria Adwokacka oferuje usługi oraz porady prawne związane z pomocą w uzyskaniu takiego świadczenia – zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych.

Odszkodowanie medyczne i zadośćuczynienie za błąd lekarza

Prawnicy Kancelarii pomogą w wyjaśnieniu Państwa wątpliwości dotyczących rodzaju i zakresu przysługujących świadczeń w postaci odszkodowania medyczne, zadośćuczynienie za błąd lekarza.  Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej pozwala uzyskać środki finansowe na prowadzenia dalszego leczenia czy usunięcia skutków błędu, a jednocześnie zadośćuczynienie za błąd lekarza pozwala naprawić nawet w niewielkim zakresie cierpienia i krzywdy pokrzywdzonego.

W ramach podejmowanych przez adwokatów Kancelarii czynności w zakresie dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę wykonujemy czynności zmierzające do wyceny szkody, prowadzenia rozmów z zobowiązanymi do wpłaty odszkodowania podmiotami czy ubezpieczycielami.  Jednocześnie wskazujemy na jakie okoliczności należy zwrócić szczególną uwagę dla późniejszego uzyskania oczekiwanej kwoty szkody i zadośćuczynienia.

Na podstawie szeregu informacji udzielonych nam przez Klienta oraz przeanalizowaniu dokumentacji, badań i innych danych podejmiemy się współpracy w zakresie dochodzenia odszkodowania od zobowiązanych do wypłaty podmiotów. Pomoc w zakresie uzyskania świadczeń za błędy medyczne dotyczy poszczególnych etapów szeroko pojętego procesu diagnostycznego, leczenia oraz rokowań. Kilkunastoletnia praktyka zawodowa w tej dziedzinie pozwala pracownikom naszej Kancelarii na prowadzenie sprawy na wszystkich jego etapach. Współpraca zaczyna się już na etapie istotnych z punktu widzenia uzyskania odszkodowania czy też jego wysokości czynności przedprocesowych i kontynuowana jest przez wszystkie czynności procesowe. Polegają one przede wszystkim na reprezentacji Klienta w trakcie postępowania sądowego przez pełnomocnika w osobie adwokata.

Odszkodowanie od lekarza – sprawy karne

Usługi naszej Kancelarii odnoszą się również do uczestnictwa w ramach sprawy Klienta w postępowaniu karnym. Reprezentujemy Państwa od początku postępowania zapewniając obsługę prawną na każdym etapie w zakresie jaki obejmuje dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za błąd lekarski. W ramach prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką praktyki korzystamy z doświadczenia i wiedzy lekarzy różnych specjalności. Pomaga to przy uzyskaniu w każdej prowadzonej sprawie kompleksowej, a także fachowej informacji wymagającej specjalistycznej wiedzy medycznej z zakresu poszczególnych obszarów medycyny.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie, które otrzymujemy od naszych Klientów uzależnione jest wyłącznie od efektów pracy Kancelarii i indywidualnych prawników. W każdej sprawie dążymy do uzyskania dla naszych klientów adekwatnej do zaistniałego zdarzenia kwoty świadczenia. Dlatego też wynagrodzenie za pracę adwokatów Kancelarii następuje wyłącznie po wygraniu prowadzonej sprawy.